airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilfredse støttepersoner i Qeqqata Kommunia

En mindre intern undersøgelse i forbindelse med projektet ”Det gode liv- hele livet” i Qeqqata Kommunia foretaget i foråret 2019 viser, at langt de fleste støttepersoner i Sisimiut og Maniitsoq er glade for deres arbejde.
10. juli 2019

Undersøgelsens formål er at se, hvad kommunen kan gøre for, at det bliver mere attraktivt at være støtteperson, der arbejder med borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap.

Godt samarbejde med kollegaer og ledelse
Undersøgelsen er besvaret af 85 støttepersoner og 89 % af dem mener, at der er en god dialog og et godt samarbejde med ledelsen. Der udover viser undersøgelsen at samarbejdet mellem kollegaer er godt, og der er gode muligheder for at have indflydelse på eget arbejde.

To ting som kan skabe arbejdsglæde er faglig udvikling og god kontakt til kollegaer. 76% af støttepersonerne oplever gode muligheder for faglig udvikling. En af støttepersonerne siger ”vi samarbejder med venlighed, respekt og åbenhed.” Støttepersonerne giver også udtryk for, at de oplever at blive hørt og mærker en gensidig respekt.

Mange af de støttepersoner, som har besvaret spørgeskemaet har været ansat som støttepersoner i flere år, hvilket også indikerer en stor tilfredshed med arbejdet. 20% af støttepersonerne har været ansat mere end 10 år, 46% har været det mellem 2-10 år, og 34% har været ansat mellem 0-1 år.

Ønske om højere løn
33% af de adspurgte støttepersoner har overvejet at forlade deres stilling med den begrundelse, at lønnen er for lav set i forhold til lønforhold i andre job, en støtteperson udtrykker ”man bruger kroppen meget, og man kan blive psykisk nedslidt.”


Ønske om kurser

På spørgsmålet om, hvordan kommunen bedst kan fastholde støttepersoner og tiltrække flere støttepersoner bliver tilbud om kurser nævnt som en af de store områder, der kan satses på.
Der er ønsker om kurser med fokus på borgernes handicap, kurser om hygiejne og særlige kurser til holdledere.
”Vi vil tage støttepersonernes ønsker alvorligt, og løbende afholde kurser, som er med til at ruste vores medarbejdere” udtaler begge familiechefer i Qeqqata Kommunia, Bertha Dalager i Maniitsoq og Kirsten Bødker i Sisimiut.

De to familiechefer oplyser, at der til efteråret afholdes kurser i begge byer af en grønlandstalende psykiater Poul Bisgaard om arbejdet med borgere med psykiske lidelser. Kurset er planlagt af en tværfaglig arbejdsgruppe under projektet ”Det gode liv – hele livet” og har fået bevilliget midler fra kommunens interne bæredygtighedspulje.
Ud over denne undersøgelse er der også i foråret 2019 gennemført en trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i Qeqqata Kommunia, som bruges internt til forbedring af arbejdsmiljø.