airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Handicappolitik godkendt og underskrevet

Kommunalbestyrelsen har nu godkendt og underskrevet den nye hadicappolitik for 2020-2023
4. maj 2020

 

Tilgængelighed, oplysning, uddannelse og arbejde og Det Gode Liv er det fire centrale temaer, som sætter rammen for visioner på handicapområdet 2020-2023.

Offentlige bygninger skal være tilgængelige for alle, også for borgere med handicaps. Borgere med handicaps skal have adgang til informationer på lige fod med andre borgere. Der skal være uddannelsesmuligheder for alle – uanset handicap eller ej. Uddannelser skal tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kunnen. Det er blandt emnerne i den nye handicappolitik.

Ny politik for 2020-2023
Qeqqata Kommunias seneste handicappolitik blev udarbejdet i 2009, og der er sket meget på handicapområdet siden da. Derfor er kommunens visioner og målsætninger på området blevet genovervejet, opdateret og samlet i denne nye handicappolitik. Fremadrettet opdateres handicappolitikken mindst hvert fjerde år, og denne handicappolitik gælder derfor for årene 2020-2023.

Læs den nye handicappolitik her.