airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Videreudvikling af Unesco Verdensarvsområdet

11,5 mio.kr. skal videreudvikle UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat
29. oktober 2020

I juni 2018 blev Aasivissuit – Nipisat, Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav indskrevet på den prestigefyldte Verdensarvsliste på lige fod med Egyptens pyramider, den kinesiske
mur, Jellingstenene, Ilulissat Isfjord og Kujataas landbrugsland. Siden da, har kommunen ansat en site manager og en park ranger samt udviklet et formidlingsprojekt af kultur og natur i Verdensarvsområdet. UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat har nu fået støtte til dette formidlingsprojekt fra flere fonde. 

Projektets opstart bliver realiseret med donationer fra Augustinus Fonden, Aage V. Jensens Fonde,15. Juni Fonden og fra Tips og Lottomidler på i alt 6,7 mio.kr. Samtidig er Qeqqata
Kommunia blevet enige med det Selvstyreejede Greenland Visitor Center om etablering af Nationale Seværdigheder på Verdensarvsområdets to hovedsites i Aasivissuit og Nipisat. Det betyder, at Greenland Visitor Center vil gennemføre tiltag for minimum 1,9 mio.kr. Qeqqata Kommunia bidrager endvidere med egenfinansiering på omkring en fjerdedel til formidlingsprojektet.

Jeg er meget taknemmelig og glad for, at vi nu med fondenes generøse bidrag og i et nært samarbejde med Greenland Visitor Center kan få formidlet vores verdensarv, siger borgmester Malik
Berthelsen.

I de kommende 2 år skal der nu ude på de to hovedsites Aasivissuit og Nipisat opføres pontonbroer, gangbroer, informationsmaterialer osv. I museerne i Sisimiut og Kangerlussuaq skal forskellige grafiske udtryk og udstillingsmetoder danne rammen for bymæssige formidling. Borgerne skal inddrages, så den lokale viden kan samles ind og benyttes i den viderearbejde. Verdensarvsområdet skal også formidles i form af web, sociale medier, guidebøger samt laves en ”coffee table book”, en populærvidenskabelig udgave.

Jeg mig til, at vi kan få formidlet den viden, som mange dygtige forskere har opnået gennem de sidste mange årtier til befolkningen og turister, siger rådgiver for formidlingsprojektet, professor Morten Meldgaard. 

Sidst og ikke mindst skal hele arbejdet samles i en sammenhængende konceptkatalog for hele Verdensarvsområdet. Konceptkataloget skal indeholde planer for infrastruktur og faciliteter i landskabet (f. eks. udsigtsplatforme, naturrum/– skjul, stisystemer, skilte, gangbroer, shelter osv.), udstillinger i museumsregi samt en mediestrategi, der både baserer sig på og skaber det fremtidige grundlag for beskyttelse af områdets kultur- og naturværdier, lokalt ejerskab og en bæredygtig turisme. Konceptkatalogets anbefalinger skal danne rammen om de efterfølgende tiltag i Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat i de kommende mange år. 

Med dette projekt kan vi nu sikre bevarelsen af områdets værdier, samtidig med at vi kan dele vores kulturelle værdier, med de lokale og omverdenen på en bæredygtig måde, hvor det enorme landskab i Aasivissuit – Nipisat kan fortælles sammenhængende, siger site manager for Aasivissuit – Nipisat Paninnguaq Fleischer-Lyberth.

Yderligere information
Paninnguaq Fleischer-Lyberth
Site manager Aasivissuit - Nipisat
Qeqqata Kommunia
Mobil: (+299) 56 28 10


Info

Aasivissuit – Nipisat Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav, omfatter et ammenhængende jagtlandskab på mere end 400.000 ha, hvor sporene efter fem årtusinders brug af området i form af bopladser, jagtsystemer, teltpladser m.v. ligger spredt i det udstrakte naturlandskab. Verdensarvsrådet har 7 keysites, hvor keysites fortæller forskellige historier og indeholder spor fra forskellige tidspunkter i 4500 år. Greenland Visitor Center (GVC) er en selvejende institution under Grønlands Selvstyre. GVC har til opgave at etablere et visitorcenter og fem nationale seværdigheder i hver region i Grønland. I Qeqqata Kommunia er det ambitionen, at visitorcentret og nogle af de nationale seværdigheder skal have fokus på UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat. I første omgang har GVC planlagt at etablere minimum to nationale seværdigheder i verdensarvsområdet i 2021-22 i de to hovedsites Nipisat og Aasivissuit til omkring 1,9 mio.kr. Visitorcentret i Qeqqata Kommunia planlægges færdigt i 2026 – 2027.

 

Teltpladsruiner i ren jæger bopladsen Aasivissuit