airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolebørn skal i skole om lørdagene

Covid-19 epidemien har påvirket skolerne, Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut.
For at børnene kan nå deres skoledage inden skoleåret er omme, er det blevet besluttet at lørdag 27.november 2021, lørdag 18. december 2021, onsdag 16. februar 2022, lørdag 26. februar 2022 og lørdag 4. Juni 2022 skal være skoledage.
17. december 2021

Redegørelse for hvorfor børnene i Sisimiut skal i skole om lørdagene

Den 7. august 2021 blev det ved politisk beslutning besluttet at udsætte skolestart med en uge til d. 16. august for de 2 skoler Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at skoleåret blev forlænget med en uge for de 2 skoler. Dette skete efter samråd med Landslægeembedet. Begrundelsen var, at der på daværende tidspunkt var 22 smittede i Sisimiut med smitte fra ukendte smittekilder og at der var forsamlingsforbud på over 20 personer i Sisimiut.

Udsættelsen af skolestart og det forlængede skoleår blev modtaget positivt af mange lærere og forældre, der havde været bekymrede.

Da lærerne maksimalt må have undervisning i 46 sammenhængende uger blev kommunen nød til at finde en ny løsning. Derfor søgte kommunen uddannelsesstyrelsen om dispensation for de 200 skoledage, der er et lovkrav. Denne ansøgning blev afvist og kommunen blev opfordret til at inddrage lørdage og eventuelle feriedage for at indhente kravet om de 200 skoledage.

Derfor indføres der ekstra undervisning for:
Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia: Lørdag 27. November 2021, Lørdag 18. December 2021, Onsdag 16. Februar 2022, Lørdag 26. Februar 2022, Lørdag 4. Juni 2022.

Skolerne oplyser nærmere om program for indholdet på disse dage til forældrene på skoleintra.

Vi har fuld forståelse for, at de kan være frustrerende for både elever, forældre og lærere at der indføres ekstra skoledage om lørdagene. Men vi håber også, at der er forståelse for at vi som kommunen skal sikre, at lovgivningen følges og at vi må tage konsekvensen af de beslutninger, der blev taget på et tidspunkt hvor Coronasmitte var nyt i Sisimiut og hvor de fleste var glade for, at der blev taget en hurtig beslutning om at udsætte skolestarten.

Med ønsket om en glædelig jul til alle elever, forældre og medarbejdere i skolerne.

Med venlig hilsen

Else Finne

Uddannelseschef i Sisimiut