airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Moskusvinterjagt 2022

Frem til 20. januar 2022 kan der søges om licens.
13. januar 2022

Moskusvinterjagt 2022 

Moskusvinterjagten 2022 i Qeqqata Kommunia i Jagtområde 2, Jagtområde 3 og Jagtområde
4 starter den 31. januar 2022 og kører indtil den 20. februar 2022.

Det er alene erhvervsfangere med jagtbevis der må jage i jagtområderne 2, 3 og 4.

Moskusjagten i Jagtområde 1 og Jagtområde 5 starter den 14. februar og kører indtil den 13.
marts 2022. Erhvervsfangere med jagtbevis og fritidsfangere med jagtbevis kan ansøge om
licens i Jagtområde 1 og 5.

Fangst af trofætyre og køer med kalve er forbudt.

Der er tildelt 100 dyr i jagtområde 1, 100 dyr i jagtområde 2, 600 dyr i Jagtområde 3, 200 dyr
i Jagtområde 4 samt 166 dyr i jagtområde 5, i alt 1.166 moskusokser.

Moskusoksejagt i Jagtområde 1 skal foregå med hundeslæde og til fods og brug af motoriserede
transportmidler er således forbudt.

Det understreges fra APNN, at det er forbudt at anvende motoriserede transportmidler til
forfølgelse og fangst af moskusokser, og at motoriserede transportmidler skal holde
lovgivningens minimums-afstand på 500 meter til moskusokser.

For udlevering af licenser til fritidsjægere, gælder kriteriet om at man skal være registreret
under folkeregister i Grønland i de seneste to år eller har været registeret i to
sammenhængende år i de seneste ti år.

På baggrund af begrænset kvote til vinterfangst af moskusokser, kan alle ansøge om licens
frem til den 20. januar 2022 kl. 15.00.

Ansøgningen sker ved henvendelse til bygdekontorer, fritidsfangere med jagtbevis i Sisimiut
kan ansøge ved henvendelse til kommunens borgerservice samt erhvervsfangere med
jagtbevis i Sisimiut kan ansøge ved henvendelse til fiskeri- og fangstkonsulenten.

Med venlig hilsen
Qeqqata Kommunia

Læs hele bekendtgørelsen her.