airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det drejer sig ikke kun om toiletskyl….

Selvom toiletter også er en del af kloaker, så drejer overskriften i Sermitsiaq om brugerbetaling for toiletskyl, som blev gjort meget mere interessant for læserne, det sig om betaling for dækning af vedligeholdelse af kloakker
13. november 2023

I henhold til §20 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand, kan kommunalbestyrelsen i en vedtægt fastsætte et årligt gebyr for afledning af spildevand til dækning af udgifter til drift samt renovering eller erstatning af spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen har besluttet at følge denne mulighed. Fordi vi ved alle, at alt service har en pris og vi kræver alle sammen at alle servicevilkår skal være tilfredsstillende. Her bruger kommunen ca. 1.6 mio. kr. i drifts- og renoveringsudgifter til åbning af tilstoppede og afsmeltning af frosne kloakker osv.  Ligesom andre udgifter dækkes disse udgifter kun gennem borgernes skattebetaling eller gennem brugerbetaling.

Jeg mener, at det er vigtigt at informere om vores økonomisk udfordring indenfor teknik området i kommunen. Vores udgifter er jo større end brugerbetaling for drift af forbrændingsanlæg, tømning af dagrenovation og natrenovation, drift af bus og brættet. Dette betyder, at såfremt der skal være balance mellem udgifter og indtægter, skal brugerbetalingen være større end den er i dag. Ved forhøjelse af priser til dækning af reelle udgifter, plejer vi dog at gøre det spredt ud for flere år ad gangen, for eksempel i forbindelse med tømning af natrenovation og affald, så borgerne dermed ikke får dårligere livsvilkår. Vi forventer ikke at indførelse af årlig brugerbetaling på kr. 357 pr. bolig, i gennemsnit 1 kr. pr. dag, til renovering af kloakker vil medføre dårligere livsvilkår for borgerne.

Jeg ønsker at erindre om, at såfremt brugerbetalingen skal reduceres, vil dette kræve at man ændrer vaner, f.eks. man stopper med at smide vådservietter og madrester i toilettet. Det er jo dem som skaber unødvendige udgifter.

- Borgmester Malik Berthelsen