airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqani MISI

MISI, der tidligere blev kaldt for Pædagogisk-psykologiske Rådgivning(PPR), er en forkortelse for Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik, som på dansk betyder rådgivningscenter for børn og unge. 

HVEM ER VI:

Qeqqani MISI er en rådgivende og vejledende instans, der arbejder med børn og unge i alderen
0 - 18 år i samarbejde med forældre, skoler og institutioner.

Formålet med vores arbejde er at højne børn og unges muligheder for trivsel, udvikling og læring.

 Qeqqani MISI er et tværfagligt team bestående af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, en tale— og høre konsulent samt en kontoroverassistent. Disse er fordelt på to fysiske rammer med en afdeling i Sisimiut og en afdeling i Maniitsoq.

 

VORES MÅLGRUPPE:
Qeqqani MISI arbejder primært med børn og unge, der oplever:

- Faglige udfordringer

- Udviklingsmæssige udfordringer

- Følelsesmæssige udfordringer
- Udfordringer i sociale sammenhænge

- Adfærdsmæssige udfordringer

- Sprog-, tale- og høreudfordringer
- Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

 Det er de voksne omkring børn og unge, der skal skabe et godt trivsel, læring- og udviklingsmiljø. Derfor er en stor del af MISI’s rådgivning og vejledning rettet mod forældre samt de professionelle i skoler og institutioner.

 Børn har forskellige behov og kan opføre sig forskelligt. Derfor er der ligeledes forskel på de forløb samt den rådgivning, som MISI tilbyder. Jo tidligere der rettes henvendelse til MISI, jo bedre er muligheden for at skabe et stærkt forebyggende arbejde, hvor børn og unges udfordringer kan udredes og støttes inden, at de opleves som hæmmende.   

 

HENVENDELSE TIL OS:

Børn, unge, forældre, skoler samt institutioner kan rette henvendelse til MISI for rådgivning og vejledning.

 

Qeqqani MISI Sisimiut                                                                    Qeqqani MISI Maniitsoq

Qeqqata Kommunia                                                                           Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 6                                                                                 Kuuttaartoq 8

3911 Sisimiut                                                                                         3912 Maniitsoq

Telefon: (+299) 86 55 40                                                                   Telefon: (+299) 81 78 46 / (+299) 81 78 14

Mail: misi@qeqqata.gl                                                                      Mail: misi@qeqqata.gl

 

 

 

Åbningstider
Mandag – tirsdag – torsdag - fredag
10.00-15.00
Onsdag lukket