airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 47, område til fællesformål i Sisimiut - Plejehjem og ældreboliger, børneinstitutioner samt butikker

Kommuneplantillæg nr. 47 er endeligt godkendt af Økonomiudvalget den 16. oktober og af Kommunalbestyrelsen 25. oktober 2012. Kommuneplantillægget har været til offentlig høring i perioden fra 20. april 2012 til den 1. juni 2012.
30. november 2012

Kommuneplantillæg nr. 47  er endeligt godkendt af Økonomiudvalget den 16. oktober og af Kommunalbestyrelsen 25. oktober 2012. Kommuneplantillægget har været til offentlig høring i perioden fra 20. april 2012 til den 1. juni 2012. Den offentlige bekendtgørelse skete 30. november 2012 ved opslag på kommunens hjemmeside.

Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Dette kommuneplantillæg er tilvejebragt for at imødekomme et fremtidigt behov for udvidelse af plejehjemmet. Tillægget giver endvidere mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik i området og at udvide den eksisterende.

Planforslaget udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.