airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Folkeskolen i fokus i Sisimiut

Qeqqata Kommunia sætter fokus på folkeskolen i denne uge med skoleseminar, borgermøde og lærerkursus i naturfagsundervisning i Sisimiut.

Se program og deltagerliste.
25. august 2014

Qeqqata Kommunia sætter fokus på folkeskolen i denne uge med skoleseminar, borgermøde og lærerkursus i naturfagsundervisning i Sisimiut.

Skoleseminar

Kommunalbestyrelsen og kommunens skoleledere holder skoleseminar tirsdag d. 26. august. Udvikling af folkeskolen i Qeqqata Kommunia er på programmet, og blandt de mere specifikke emner er skoleledelse, heldagsskole, IT og iPads samt kønsforskelle.

Blandt oplægsholderne på skoleseminaret er den engelske skoleleder Abdul Chohan, der skal fortælle om skoleledelse i en bogløs skole. Frans Ørsted Andersen fra Danmarks Pædagogiske Universitet skal både fortælle om den succesfulde finske heldagsskole og om håndtering af urolige drenge i den danske folkeskole.

Borgermøde

Borgerne i Sisimiut får også mulighed for at høre Abdul Chohan og Frans Ørsted Andersen, når de tirsdag aften kl. 19.30 i Taseralik holder oplæg om henholdsvis ”Om skoleudvikling med iPads” og ”Hvordan kan folkeskolen håndtere de urolige drenge”.

Naturfagsundervisning

Mandag til onsdag er Nutaaliorfik – Grønlands Innovationscenter rammen om kursus i naturfagsdidaktik for folkeskolelærere. Med støtte fra Nordisk Ministerråd udvikler Institut for Læring og Nutaaliorfik nye måder at undervise i naturfag på, så eleverne i den grønlandske folkeskole forhåbentlig får større interesse og dermed bliver bedre til naturfag.

Program og deltagerliste

Program-Familieseminar

Program -Inspirationsseminar på skoleområdet

Program -Budgetseminar

Deltagerliste

Abdul Chohan

Frans Ørsted Andersen