airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gratis idræt for børn og unge under 18 år i Qeqqata Kommunia

Børn og unge under 18 år i Qeqqata Kommunia skal have fri adgang til idræt uden økonomisk forhindring
11. februar 2020

Børn og unge i Qeqqata Kommunia skal holdes væk fra tobak, alkohol og hash. Ifølge HBSC Greenlands undersøgelse fra 2018 benytter mange unge i Qeqqata Kommunia tobak, alkohol og hash.

Børn og unges fri adgang til idræt skal være forebyggende mod denne uønskelige adfærd, som unge foretager sig. Island har bevist, at aktive børn og unge har bedre muligheder for at indgå i gode relationer med hinanden og få en sundere livstil ved at dyrke idræt fra en tidlig alder.

Det viste sig også, at i familier, hvor der er flere børn, som dyrker flere sportsgrene, bliver børn og unge forhindret i at dyrke idræt, fordi forældrene ikke har råd til at betale kontingenter til flere foreninger. Det skal vi væk fra – børn og unge skal frit kunne dyrke idræt.

Fra i år 2020 skal børn og unge under 18 år kunne blive medlem af en idrætsklub uden at betale nogen form for kontingent. Kommunen vil betale til idrætsforeningerne for deres medlemmer under 18 år for deres indsats for at gøre forskel for samfundet.

Samfundskrav for tilskud til rejser for dem der er fyldt 14 år

Sportsfolk, der er fyldt 14 år, der får tilskud til diverse rejser til stævner og Grønlandsmesterskaber skal ikke kun modtage penge fra de offentlige. De skal på en eller anden måde give et socialt medansvar for at få udbetalt tilskud til rejserne. Ydelserne kan f.eks. være rengøring i byen eller natur, snerydning ved daginstitutioner, ved kommunale arrangementer og hos ældre m.m.

For yderligere information:

Formanden for Uddannelsesudvalget Evelyn Frederiksen

Mail: evfr@qeqqata.gl

Tlf: +299 52 59 55