airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUD ATV spor/vej Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq

UDBUDSSKRIVELSE
ATV spor/vej Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq
Qeqqata Kommunia udbyder hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation på 2 måder:
4. maj 2020

A: levering af timer for mandskab og materiel i tilbudt udførelsesperiode for delstrækning A, for delstrækning B og for delstrækning C + D.
I et alternativt tilbud kan der bydes på samtlige delstrækninger, delstrækning A, delstrækning B, delstrækning C + D. Her er afleveringsfristen 15.9.2021.

B: levering af alle ydelser i fast pris for delstrækning A, for delstrækning B, for delstrækning C + D.
I et alternativt tilbud kan der bydes på samtlige delstrækninger, delstrækning A, delstrækning B, delstrækning C + D. Her er afleveringsfristen 15.9.2021.

Licitationen afholdes hos Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, 3911 Sisimiut
Onsdag den 27. 05. 2020 kl. 15.00 i byrådssalen i Sisimiut

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Før licitationsdagen kan tilbud indgives eller sendes skriftligt i lukket kuvert til:
Qeqqata Kommunia, Makkorsip Aqq. 2, Postboks 1004, 3911 Sisimiut

Udbudsmaterialet 
Det samlede udbudsmateriale er foruden denne udbudsskrivelse:
- Særlige Betingelser (SB)
- Tilbudslister med tilhørende fordelingslister for fastprissag
- Tilbudslister med tilhørende fordelingslister for timeafregnet sag
- Særlig Arbejdsbeskrivelse med tegningsfortegnelse (SA)
- Sikkerhedsinstruks
- Erklæring fra skattemyndigheden bilag 1
- TAG bilag 2

(Samlet udbudsmaterialet i .zip kan  hentes her)

Alt dateret 27. april 2020 og vedlagt denne skrivelse.
Samt Rapporter over området undersøgelser etc.

  • FORUNDERSØGELSE, ATV SPOR, KANGERLUSSUAQ –SISIMIUT 2013-2016, Mappe 1, 2 og 3, Rambøll Grønland.
  • HERITAGE IMPACT ASSESSMENT OF THE NATURE ROAD BETWEEN SISIMIUT AND KANGERLUSSUAQ: Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Arbejdet fremgår af projektmaterialet, der fremsendes som pdf-filer. Papirudgave af udbudsmaterialet kan rekvireres mod betaling af depositum på 2.000 kr.

Tildelingskriterie er mest fordelagtige pris for bygherre.

Registrering af tilbudsgiver

Tilbudsgiver skal registreres hos Rambøll A/S, så meddelelse om evt. rettelsesblade kan fremsendes til tilbudsgiver. Anmodning om registrering skal fremsendes pr. e-mail til ramboll@ramboll.gl  


Med venlig hilsen
Qeqqata Kommunia