airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kick Off sammen med ansatte i forbindelse med reorganisering af projekter

Forberedelser med reorganisering af forskellige projekter i Qeqqata Kommunia, hvis formål er forebyggelse og trivsel, bl.a. Qeqqata Model, Det gode liv samt visionsaftale med Grønlands Idrætsforbund, hvor formålet er bedre tværfagligt samarbejde er p.t. igangværende.
22. marts 2024

Projektet Fællesansvar i Qeqqata Kommunia, godkendt af kommunalbestyrelsen, blev yderligere udviklet, kaldet Sundhed og Trivsel. Afholdelse af seminar om reorganiseringen for tværfagligt samarbejdspartnere anset som væsentligt samt afholdelse af borgermøde med henblik på indsamling af input fra borgerne.

Borgermødet i Sisimiut der ellers skulle afholdes den 26. februar på forsamlingshuset blev udskudt på grund af for få fremmødte, hvor man vil fastsætte en ny dato i den nærmeste tid.
- Desværre kom der kun få borgere til borgermødet, men vi håber der vil komme mange til næst gang, for hvis vi skal opnå, at de fleste af borgerne har en sund livsstil, må vi jo alle have medansvar for at løfte i flok, siger Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia.

Onsdag den 28. februar fremlagde staben reorganiseringen for relevante instanser i Sisimiut, Qeqqata Kommunia, hvor folkevalgte bosiddende i Sisimiut også deltog i.

- Det er udbytterigt at høre arbejdsstyrkens input i vores kommune, vores mål er bedre udnyttelse af kompetencer og ressourcer hos instanser for at kunne løfte i flok. Vi ønsker at høre alle input fra alle instanser i vores kommune. Det er jo dem vi har et samarbejde med, så vi kan ikke undvære os, såfremt vi skal realisere noget, siger forkvinde for Udvalg for Velfærd Juliane Enoksen.

Der afholdt seminar for instanser i Maniitsoq den 20. marts og borgermøde for borgere og foreninger den 19. marts. Til sommer vil der blive rejst rundt til bygderne i Qeqqata Kommunia for at indsamle input fra ansatte i andre instanser og borgerne.

- Borgerne ønsker informationer om driften i kommunen og vi ønsker at hører borgernes input om hvordan vi kan optimere vores arbejde. Og vi vil meget gerne samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og instanser i samfundet med hensyn til projektet Fællesansvar, siger forkvinde for Udvalg for Velfærd Juliane Enoksen.

Der kom mange borger til borgermødet i Maniitsoq, afholdelse af seminar om reorganiseringen for tværfagligt samarbejdspartnere samt ansatte gik godt.
Under seminaret vil ansattes, borgernes og virksomhedernes input blive indsamlet, og på baggrund af indsamlede input, vil de blive tilføjet før implementering af projektet.