airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation


Forlængelse af kloakering i vest, Maniitsoq.
2. april 2024
Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

 

Arbejdet udbydes i følgende entreprise:

 

  • Entreprise 1: Jord, beton og tømrerarbejder.
  • Entreprise 2: VVS-arbejder.
  • Entreprise 3: El-arbejder.

 

Alle arbejder forventes afleveret 30.09.2024.

 

Tildelings kriterier:

Udbudsformen er efter ”laveste pris” og er en hovedentreprise.

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

 

Tilbudsliste, inklusiv dokumentation om tilbudsgiveren ikke har forfalden gæld til den offentlige på over 100.000 kr. samt dokumentation om mulighed for garantistillelse med en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab afleveres i lukket kuvert påskrevet

Forlængelse af kloakering i vest, Maniitsoq”, og anført med byderens navn.

 

Udbudsmaterialet kan bestilles ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq eller tlf. 81 78 45, e-mail: mich@qeqqata.gl

 

Kuvert afleveres i Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq senest 29.04.2024 kl. 13.00, hvor tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte være tilstede.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen

Qeqqata Kommunia, Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortaqarfik / Området for Teknik og Miljø